Organiziranost

 

Z Odredbo v letu 1992 o prenosu določenih nalog zaščite in reševanja na operativne gasilske enote ter kasneje z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami je leta 2006 gasilska organizacija uradno postala najpomembnejša in najštevilčnejša splošno reševalna služba v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter pomemben dejavnik pri zagotavljanju nacionalne varnosti na tem področju.
 
Prostovoljno gasilsko društvo Ilirska Bistrica je osrednja gasilska enota v Občini Ilirska Bistrica, razvrščena v IV. kategorijo kot prostovoljna gasilska enota s poklicnim jedrom in po sklepu Vlade Republike Slovenije enota širšega pomena.
 
Opravljamo naloge tehničnega reševanja ob nesrečah v cestnem prometu in ob prometnih, industrijskih ter drugih nesrečah, ko so prisotne nevarne snovi. Organizirani smo kot društvo s poklicnim jedrom in smo prostovoljna, neprofitna in humanitarna organizacija, kar pomeni, da svoje delo opravljamo brezplačno.
 
Društvo opravlja tudi pridobitno dejavnost. V našem servisu ročnih gasilnih aparatov pregledujemo vse vrste gasilnikov ter hidrantnega omrežja; preglede opravljamo tudi na terenu. Prevažamo pitno vodo, peremo cestišča in druge površine, izvajamo razna črpanja vode, dajemo v najem večnamenski prostor ter izvajamo ostale potrebne tehnične storitve.
 
Društvo ima 120 članov, od tega kar 54 operativnih gasilcev, medtem ko je poklicnih gasilcev le pet. Vsako leto povprečno posredujemo na več kot 150 intervencijah.
 

Fotografije z zahtevnejših intervencij v zadnjih letih: